CHESS CLASSES IN THE SYSTEM OF LIFELONG LEARNING AS A MEANS OF PERSONAL ENHANCEMENT
Rubrics: PEDAGOGICS
Abstract and keywords
Abstract (English):
The article features various aspects of promoting chess classes at all stages of personal enhancement within the system of lifelong learning. While doing chess classes, one has to choose foundations and models of self-development, socialization and self-realization. It is a complex, heterogeneous pedagogical process. One has to develop a trajectory of self-development and set up priorities to solve such tasks as I want / I can / I must, etc. During chess classes, the choices made by the chess player predetermine the niches of socialization and self-realization he or she is going to occupy and, hence, predetermine the success of his or her personality in various aspects. Principles, models, forms, methods, technologies, and pedagogical conditions for chess class promotion are determined in the system of priorities and constructs of modern scientific pedagogy. Together with the traditional and innovative components of a holistic pedagogical process, they improve the quality of personal development, pedagogical activity and educational services in the system of additional education for children and youth, as well as in the system of lifelong learning. The success of popularization in the visualization structure of the possibilities and products of pedagogical activity directly depends on the quality and nuances of socialization and self-realization models. An appropriate pedagogical support provides the basis for the synergetic correction and monitoring of the goals and products of personal enhancement and coaching.

Keywords:
pedagogical modeling, pedagogical methodology, populari­zation, principles of popularization of chess classes, pedagogical conditions for popula­rization of chess classes
Text
Publication text (PDF): Read Download
References

1. Batenko E. M., Dvoretsky A. M., Novikov M. V. Populiarizatsiia shakhmat v Rossii [The popularization of chess in Russia]. Evraziiskoe Nauchnoe Ob"edinenie = The Eurasian Scientific Association, no. 2 (2017): 145-147.

2. Beten'kova A. V. Organizatsionno-pedagogicheskiie usloviia formirovaniia u obuchaiushchikhsia dopolnitel'nogo obrazovaniia kul'tury zdorovia [Organizational-pedagogical conditions for the formation of additional education in the health culture of students]. Rolʹ innovatsii v transformatsii sovremennoi nauki: sb. st. Mezhdunar. nauch.-prakt. konf. (Ufa, 1 iiunia 2017 g.) [The role of innovations in the transformation of modern science: Proc. Intern. Sc.-Prac. conf. (Ufa, June 1, 2017)]. Ufa: Aeterna, part 3 (2017): 35-37.

3. Bikhine M. G. Vozmozhnosti samorealizatsii obuchayushchegosya nachal'noy shkoly v konstruktakh zanyatiy shakhmatami [Possibilities of self-realization of a studying elementary school in constructs of employment by chess]. Pedagogicheskie i psikhologicheskie tekhnologii v usloviiakh modernizatsii obrazovaniia: sb. st. Mezhdunar. nauch.-prakt. konf. (Samara, 23 sentiabria 2017 g.) [Pedagogical and psychological technologies in the conditions of modernization of education: Proc. Intern. Sc.-Prac. conf. (Samara, September 23, 2017).]. Ufa: Aeterna, 2017. pp. 23-25.

4. Bolov A. V. Optimizatsiia uchebno-trenirovochnogo protsessa iunykh shakhmatistov na etape nachal'noi spetsial'noi podgotovki [Optimization of the educational process of young chess players at the stage of initial special training] Rolʹ innovatsii v transformatsii sovremennoi nauki: sb. st. Mezhdunar. nauch.-prakt. konf. (Ufa, 1 iiunia 2017 g.) [The role of innovations in the transformation of modern science: Proc. Intern. Sc.-Prac. conf. (Ufa, June 1, 2017)]. Ufa: Aeterna, part 3 (2017): 37-39.

5. Bolov A. V., Svinarenko V. G., Ugolnikova O. A. Nekotorye osobennosti sotsializatsii i samorealizatsii obuchaiushchikhsia cherez zaniatiia shakhmatami [Some features of socialization and self-realization of students during chess calsses]. Sovremennaia pedagogika = Contemporary Pedagogy, no. 11 (2015): 50-56.

6. Volgina E. A. Modeli optimizatsii uchebno-trenirovochnogo protsessa iunykh shakhmatistov kak sotsial'no-pedagogicheskaia problema [Models of optimization of the educational process for young chess players as a social and pedagogical problem]. Rolʹ innovatsii v transformatsii sovremennoi nauki: sb. st. Mezhdunar. nauch.-prakt. konf. (Ufa, 1 iiunia 2017 g.) [The role of innovations in the transformation of modern science: Proc. Intern. Sc.-Prac. conf. (Ufa, June 1, 2017)]. Ufa: Aeterna, part 3 (2017): 44-46.

7. Kogan E. V. Igrovye momenty na zaniatiiakh shakhmatami [Game moments in chess classes]. Nachalʹnaia shkola = Primary school, no. 8 (2007): 79-81.

8. Kozyreva O. A., Kozyrev N. A., Svinarenko V. G. Vospitanie v professional'noi podgotovke pedagogov [Education in the professional training of teachers]. Moscow: MIFI, 2017, 400.

9. Kozyreva O. A., Kozyrev N. A. Konstruktor printsipov pedagogicheskogo vzaimodeystviia v strukture izucheniia kursa «Pedagogika» [The constructor of the principles of pedagogical interaction in the structure of pedagogy]. Internetnauka = Internet Science, no. 9 (2016): 55-62.

10. Kozyreva O. A., Kozyrev N. A. Samorazvitie lichnosti v sisteme nepreryvnogo obrazovaniia [Self-development of personality in the system of lifelong learning]. Internetnauka = Internet Science, no. 9 (2016): 63-71.

11. Konovalov S. V., Kozyreva O. A. Pedagogicheskoe modelirovanie v konstruktakh sovremennogo obrazovaniia [Pedagogical modeling constructs of contemporary education]. Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta = Tomsk state pedagogical university bulletin, no. 1 (2017): 58-63.

12. Mitkina E. V., Sorokin S. V., Svinarenko V. G. Pedagogicheskaia podderzhka obuchaiushchegosia: modeli i tekhnologii [Pedagogical support of the student: models and technologies]. Moscow: MIFI, 2017, 120.

13. Moiseev V. M. Konkurs resheniia shakhmatnykh zadach kak odno iz uslovii populiarizatsii shakhmat sredi shkol'nikov [Competition of solving chess problems as one of the conditions for popularizing chess among schoolchildren]. Vestnik nauchnykh konferentsii = Bulletin of Scientific Conferences, no. 10-1 (2016): 72-73.

14. Nesina O. V. Organizatsionno-pedagogicheskie usloviia kak konstrukt samoorganizatsii kachestva pedagogicheskoi deiatel'nosti [Organizational and pedagogical conditions as a construct of self-organization of the quality of pedagogical activity]. Rolʹ innovatsii v transformatsii sovremennoi nauki: sb. st. Mezhdunar. nauch.-prakt. konf. (Ufa, 1 iiunia 2017 g.) [The role of innovations in the transformation of modern science: Proc. Intern. Sc.-Prac. conf. (Ufa, June 1, 2017)]. Ufa: Aeterna, part 3 (2017): 138-140.

15. Svinarenko V. G., Kozyreva O. A. Nauchnoe issledovanie po pedagogike v strukture vuzovskogo i dopol­nitel’nogo obrazovaniia [Scientific research on pedagogy in the structure of higher and further education]. Moscow: MIFI, 2014, 92.

16. Subbotina E. O. Pedagogicheskie usloviia sotsializatsii i samorealizatsii obuchaiushchegosia v modeli dopolnitel'nogo obrazovaniia [Pedagogical conditions of socialization and self-realization of the learner in the model of additional education]. Rolʹ innovatsii v transformatsii sovremennoi nauki: sb. st. Mezhdunar. nauch.-prakt. konf. (Ufa, 1 iiunia 2017 g.) [The role of innovations in the transformation of modern science: Proc. Intern. Sc.-Prac. conf. (Ufa, June 1, 2017)]. Ufa: Aeterna, part 3 (2017): 168-170.

17. Cheltybashev A. A., Kurlyandskaya I. P. Populiarizatsiia nauki kak sredstvo povysheniia interesa molodezhi k issledovatel'skoi deiatel'nosti [Popularization of science as a means of increasing the interest of young people to research activity]. Fundamentalʹnye issledovaniia = Fundamental research, no. 5-6 (2014): 1325-1328.


Login or Create
* Forgot password?